Lucrări de pardosire si placare a pereţilor - Cod CAEN 4333